สืบเนื่องมาจากวันที่ 18/05/2566 เป็นต้นมาทาง Line ได้ปรับระบบทำให้ทุกๆ 200 ข้อความจะบล็อคไม่ให้ส่ง 30 นาที ระบบ Adverra จึงต้องพักตามระบบ เมื่อเข้าใจความเปลี่ยนแปลงแล้วต่อไปจะเป็นวิธีที่ส่งให้ได้เยอะและเร็วสุดที่ทำได้ ณ ตอนนี้
1.เราต้องเปิดแอดมินไลน์ขึ่้นมาก่อน เพราะถ้าเราใช้แอดมินเดิมที่เราตอบลูกค้าเวลาเราส่งกับระบบส่งอาจรวมกันแล้วได้ 200 เร็วดังนั้นจึงต้องเพิ่มแอดมินอีกอันที่เอาไว้ส่งเฉพาะ
ส่วนแอดมินเดิมเราก็ใช้ตอบลูกคร้าปกติ
1.1 สร้างแอดมินใหม่ด้วยการไปที่ https://account.line.biz/signup โดยลิ้งเข้าในโครมอีกโครม ที่ไม่ใช่โครมเดิม (วิธ๊สร้างโครม https://www.youtube.com/watch?v=abjuEwjC-c0)
เมื่อเข้ามาแล้ว จะมีปุ่มให้เลือก “ลงทะเบียนด้วยอีเมล” ปุ่มสีดำ คลิกเข้าไปจะให้ใส่อีเมล ใส่อีเมล ที่เราไม่เคยสมัครมาก่อน ใส่แล้ว กดปุ่ม ส่งลิงก์ลงทะเบียนใช้บริการ เมือกดแล้ว ระบบจะส่งลิ้งยืนยันไปที่อีมล ให้เข้าไปในอีเมล จะเจออีเมลที่ไลน์ส่งมา คลิกเข้าไปจะมีปุ่ม เขียนว่า ลงทะเบียนใช้บริการ จากนั้นคลิกขสาแล้วเลือกคัดลอกลิ้ง จากนั้นกลับมาที่โครมที่เราสร้าง เอาลิ้งมาวางใน url กด enter ระบบจะให้เราส่ ชื่อ กับ รหัสผ่านให้เราใส่ตามที่เราต้องการ แล้วกดลงทะเบียน เมื่อเร็จแล้วจะมปุ่มให้กด เสร็จสิ้นสีเขียว เมื่อกดแล้วจะมีให้กด เริ่มใช้บริการ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยไม่ต้อใส่อะไรอีก จากนั้นไปข้อ 1.2
1.2 https://manager.line.biz/ เข้าลิ้งนี้ในโครมหลักของเราที่เรา login ด้วยแอดมินเหลักไว้ จากนั้นเลือกไลน์ที่เราต้องการ จากนั้นคลิกเข้าไปที่ เมนูตั้งค่า ด้านขวาบน เมื่อเข้ามาแล้ว ดูเมนูด้านซ้ายมือ เลือกการ “จัดการสิทธิ” กดปุ่ม เพิ่มสมาชิก จากนั้นกดปุ่มสร้างลิ้ง แล้วก็ copy ลิ้ง
1.3 จากนั้นนำลิ้งที่ได้จาก 1.2 ไปวางในโครมที่เป็นแอดมินอันที่สร้างในข้อ 1.1 แล้วกด enter จากนั้นกดปุ่มตกลง
1.4 เมื่อทำเรียบร้อยแล้ว เราก็ตดตั้ง adverra tool ในโครมนี้ และใช้ระบบบรอดแคสไลน์ oa ปกติโดยตั้งหน่วงเวลาไว้ที่ 3 วิในกรณีที่ส่งแค่ข้อความหรือการืด message แต่ถ้าเราใส่รูปให้ตั้งน่วงไว้มี่ 4-6 วิต่อรุป ถ้ามี 2 รูปก็ 12 วิ และเลือก ไม่พักใด……………..จากนั้นกดส่ง เดี่ยวระบบจะหยุดพักและส่งเองซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 400 คนต่อชั่วโมง ไม่มีทางส่งได้เร็วกว่านี้แล้ว จนว่าทาง Line จะปรับระบบในอนาคต และเวลาตอยลุกคาใช้ไลน์แอดมินอื่นตอบได้ปกติ